Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể: huyện Đắk Glong 01 trường hợp là F1 cách ly tại nhà; huyện Đắk R’Lấp 02 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 01 trường hợp là F1 cách ly tại nhà; thành phố Gia Nghĩa 07 trường hợp, trong đó 01 trường hợp là F1 cách ly tại nhà, 01 trường hợp trong khu phong toả, 01 trường hợp về từ Tp.Hồ Chí Minh, 04 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk Song 14 trường hợp, trong đó 01 trường hợp về từ tỉnh Thái Nguyên, 06 trường hợp là F1 cách ly tại nhà, 7 trường hợp tại cộng đồng; huyện Cư Jut 23 trường hợp, trong đó 02 trường hợp ở khu phong toả, 02 trường hợp ở khu cách ly điều trị COVID-19, 04 trường hợp tại cộng đồng, 15 trường hợp là F1 cách ly tại nhà. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan