Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Đắk Glong 02 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; thành phố Gia Nghĩa 08 trường hợp , trong đó 04 trường hợp tại cộng đồng, 04 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Cư Jút 08 trường hợp, trong đó 02 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 02 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa, 04 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng;  huyện Krông Nô 09 trường hợp, trong đó 03 trường hợp cách ly tại nhà, 06 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Đắk Song 09 trường hợp, trong đó 03 trường hơp ghi nhận tại cộng đồng, 06 trường hợp là F1 cách ly tại nhà và nơi lưu trú; huyện Tuy Đức 14 trường hợp, trong đó 03 trường hợp về từ các tỉnh có dịch phức tạp, 05 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 06 trường hợp là F1 cách ly tại nhà. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan