Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, thành phố Gia Nghĩa 01 trường hợp là F1 cách ly tại nhà; huyện Đắk R’lấp 12 trường hợp, trong đó 01 trường hợp về từ Bình Phước, 04 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 07 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Krông Nô 17 trường hợp, trong đó 01 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 07 trường hợp tại cộng đồng, 09 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Mil 25 trường hợp, trong đó 02 trường hợp trong khu điều trị, 04 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 07 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 12 trường hợp trong khu phong toả. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan