Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Đăk R’Lấp 03 trường hợp, trong đó 01 trường hợp cách ly tại nhà, 02 trường hợp tại cộng đồng; thành phố Gia Nghĩa 03 trường hợp, trong đó 01 trường hợp về từ tỉnh Lâm Đồng, 02 trường hợp tại cộng đồng; huyện Krông Nô 04 trường hợp, trong đó 01 trường hợp cách ly tại nhà, 03 trường hợp tại cộng đồng; huyện Cư Jút 05 trường hợp ở khu vực cách ly phong tỏa; huyện Đắk Mil 06 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại cộng đồng, 05 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đăk Song 15 trường hợp tại 15 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đăk Glong 20 trường hợp, trong đó 02 trường hợp tại cộng đồng, 18 trường hợp cách ly tại nhà. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan