Ảnh minh hoạ

 

Trong đó có 04 trường hợp về từ tỉnh Quảng Ngãi, 01 về từ Bình Phước, 21 ghi nhận tại cộng đồng, 14 trường hợp cách ly tại nhà, 02 trường hợp về từ Hồ Chí Minh, 15 ghi nhận trong khu phong tỏa.

Cụ thể, huyện Đắk R’Lấp 09 trường hợp (01 về từ thành phố Hồ Chí Minh, 05 trong cộng đồng, 02 cách ly tại nhà , 01 về từ tỉnh Quảng Ngãi); huyện Tuy Đức 14 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa; huyện Krông Nô 14 trường hợp (01 ghi nhận trong khu phong tỏa, 01 ghi nhận tại cộng đồng, 12 cách ly tại nhà) huyện Đắk Song 08 trường hợp (07 trong cộng đồng, 01 về từ thành phố Hồ Chí Minh), huyện Đắk Glong 12 trường hợp (03 về từ Quảng Ngãi, 01 về từ Bình Phước, 08 trong cộng đồng).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan và thực hiện tốt thông điệp 5K cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan