Ảnh minh họa

 

Cụ thể: huyện Cư Jut 05 trường hợp tại cộng đồng; huyện Tuy Đức 07 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đăk Mil 13 trường hợp, trong đó 02 trường hợp về từ tỉnh, thành có dịch, 03 trường hợp cách ly tại nhà, 08 trường hợp tại cộng đồng; thành phố Gia Nghĩa 07 trường hợp, trong đó 01 trường hợp cách ly y tế, 02 trường hợp tại cộng đồng, 04 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đăk Glong 10 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đăk Song 19 trường hợp tại cộng đồng. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan