Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Đắk Song 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Tuy Đức 1 trường hợp ngoại tỉnh; huyện Cư Jut 2 trường hợp, gồm 1 trường hợp tại cộng đồng, 1 trường hợp ngoại tỉnh; TP.Gia Nghĩa 3 trường hợp, gồm 1 trường hợp ngoại tỉnh, 2 trường hợp tại cộng đồng; huyện K rông Nô 5 trường hợp, gồm 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 3 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk Mil 6 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đắk R’lấp 10 trường hợp, gồm 3 trường hợp tại cộng đồng, 7 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 34 trường hợp, gồm 1 trường hợp ngoại tỉnh, 2 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 31 trường hợp ở khu vực phong tỏa. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan