Ảnh minh hoạ

 

Trong đó: huyện Krông Nô 01 trường hợp; huyện Đắk Mil 2 trường hợp; huyện Tuy Đức 05 trường hợp; huyện Đắk Glong 08 trường hợp; huyện Đắk R’Lấp 11 trường; thành phố Gia Nghĩa 12 trường hợp; huyện Đắk Song 13 trường hợp; huyện Cư Jút 18 trường hợp. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan