Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Đắk R’lấp 02 trường hợp tại khu điều trị; huyện Đắk Glong 02 trường hợp; huyện Krông Nô 05 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ở khu điều trị, 04 trường hợp cách ly y tế tại nhà; TP.Gia Nghĩa 05 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại khu điều trị, 02 trường hợp tại cộng đồng, 02 trường hợp ngoại tỉnh; huyện Đắk Mil 06 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại cộng đồng, 05 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Tuy Đức 14 trường hợp, trong đó 01 trường hợp ngoại tỉnh, 03 trường hợp tại cộng đồng, 10 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Song 48 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại khu điều trị, 07 trường hợp tại cộng đồng, 40 trường hợp ở khu vực phong tỏa. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan