Ảnh minh hoạ

 

Trong số 84 trường hợp vừa công bố, huyện Đăk R’lấp có 27 trường hợp, trong đó 12 trường hợp tại cộng đồng, 9 trường hợp về từ tỉnh Quảng Ngãi, 6 trường hợp cách ly tập trung; huyện Krông Nô 19 trường hợp, trong đó 7 trường hợp cách ly tại nhà, 6 trường hợp về từ  các tỉnh: Đắk Lăk, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, 4 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 2 trường hợp tại cộng đồng; huyện Tuy Đức 18 trường hợp, trong đó 15 trường hợp trong khu phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng; huyện Cư Jút 8 trường hợp, trong đó 4 trường hợp về từ Bình Dương, Đăk Lăk,  3 trường hợp cách ly tại nhà, 1 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đăk Song 7 trường hợp, trong đó 3 trường hợp tại cộng đồng, 2 trường hợp cách ly tập trung, 1 trường hợp cách ly tại nhà và 1 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh; huyện Đăk Mil 3 trường hợp, trong đó 2 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 trường hợp tại cộng đồng; huyện Đăk Gong 2 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan