Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Đắk Glong 34 trường hợp, trong đó 1 trường hợp về từ Đồng Nai, 3 trường hợp cách ly tập trung, 7 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 23 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng; huyện Krông Nô 23 trường hợp, trong đó 10 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 13 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Cư Jút 15 trường hợp, trong đó 1 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 6 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và 8 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Tuy Đức 10 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Mil 8 trường hợp, trong đó 2 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, 2 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, 4 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Song 7 trường hợp cách ly y tế tại nhà; thành phố Gia Nghĩa 1 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan và thực hiện tốt thông điệp 5K cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

T/h: Ngô Lan