Ảnh minh họa
 

Cụ thể: thành phố Gia Nghĩa 02 trường hợp, trong đó 01 trường hợp là F1 cách ly tại nhà, 01 trường hợp về từ tỉnh Bình Phước; huyện Krông Nô 07 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Song 08 trường hợp, trong đó 01 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 07 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng; huyện Tuy Đức 16 trường hợp, trong đó 01 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, 15 trường hợp cách ly y tế tại nhà; huyện Đắk Glong 31 trường hợp, trong đó 03 trường hợp cách ly y tế tại nhà, 07 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 21 trong khu phong tỏa; huyện Cư Jút 34 trường hợp, trong đó 02 trường hợp về từ vùng dịch phức tạp, 11 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng, 21 trường hợp cách ly y tế tại nhà. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan