Đối tượng tham gia là: Các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (hộ SXNN) tham gia sàn thương mại điện tử. Bưu điện tỉnh đại diện Sàn postmart.vn - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại Đắk Nông. Chi nhánh Bưu chính Viettel Đắk Nông đại diện Sàn voso.vn - Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel tại Đắk Nông. Các đơn vị hỗ trợ các hộ SXNN quảng bá sản phẩm nông nghiệp, giao dịch mua, bán trên sàn TMĐT. 

Mắc ca là một trong những sản phẩm đã được tiêu thụ trên sàn điện tử của hệ thống OCOP toàn quốc

Theo đó Bưu điện tỉnh Đắk Nông, Bưu chính Viettel Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố hộ trợ hộ SXNN các vấn đề: Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên sàn postmart.vn, sàn voso.vn; hướng dẫn đăng ký tài khoản; thực hiện quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận sản phẩm… Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm NN qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của DN bưu chính; thúc đẩy tiêu thị nông sản nhanh, tránh ùn ứ, ép giá…Cung cấp thông tin thị trường nông sản, nguyên liệu đầu vào có thương hiệu, bảo đảm chất lượng…Thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn./.

Bảo Ngọc – Văn Thắng