Hội nghị tổng kết công tác ngành tài chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
 

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, song với sự linh hoạt, chủ động trong điều hành, vừa triển khai các giải pháp thu ngân sách, vừa tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ngành tài chính Đắk Nông đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” của tỉnh, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

Theo đó, năm 2021, Đắk Nông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN với kết quả tổng thu NSNN đạt 3.523  tỷ đồng, đạt 150% dự toán Trung ương giao, đạt 128% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 39% so với năm 2020.

Trong đó, thu nội địa đạt 2.893 tỷ đồng, đạt 129% dự toán Trung ương giao, đạt 110% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 615 tỷ đồng, đạt 559% dự toán, tăng 427% so với năm 2020.

 Về chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ đã bố trí trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng về phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương. Theo đó, Đắk Nông đã thực hiện chi ngân sách địa phương là 7.345 tỷ đồng, đạt 104% dự toán. Mục tiêu năm 2022, Đắk Nông phấn đấu số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo ngành tài chính cần đẩy mạnh khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, tận thu trên cơ sở pháp luật cho phép, chống thất thoát nguồn thu
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ngành tài chính trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm, trong đó, tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định. Ngành cần đẩy mạnh khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, tận thu trên cơ sở pháp luật cho phép, chống thất thoát nguồn thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thu ngân sách của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng với số thu năm sau cao hơn năm trước, tuy nhiên cần nhìn rộng ra các tỉnh trong khu vực, thì số thu ngân sách của tỉnh còn khiêm tốn. Do đó, thời gian tới để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành tài chính cần đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và phải làm bằng cái tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Về vấn đề đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành cần triển khai hồ sơ quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ dự án; cần phải có cơ chế phối hợp tốt giữa các sở ngành liên quan. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông còn nhiều dư địa phát triển, ngành tài chính cần tiếp tục tham mưu cho tỉnh đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong thu - chi ngân sách, biến chương trình, nghị quyết của tỉnh thành hiện thực, biến năm 2022 thành năm bứt phá trong thực hiện các nhiệm vụ để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2020 -2025./.

 

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh