Ảnh minh họa
 

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo các điều kiện về đội ngũ; cơ sở vật chất, trang thiết bị; vệ sinh, khử khẩn trường, lớp học, các điều kiện đảm bảo về công tác phòng chống dịch Covid-19 để triển khai tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 28/3/2022. 

Đối với các trường THCS đã tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp cục bộ trong thời gian qua, yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đảm bảo các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 28/3.

Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo đúng quy định tại Quyết định số 400 ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Việc tổ chức dạy học trực tiếp tại trường bắt đầu từ 28/3 được thực hiện trên cơ sở hiện nay, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 tuổi đến 17 tuổi mũi 1 đạt 99,6% mũi 2 đạt 98%; Số ca nhiễm Covid-19 trong giáo viên và học sinh có chiều hướng giảm trong những tuần gần đây. Đồng thời nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

T/h: Hoàng Thảo