Ảnh minh họa
 

Căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch bệnh covid 19 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành kế hoạch năm học 2021 – 2022, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Thống nhất cho học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục thuộc các huyện: Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, theo Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ được đi học trực tiếp tại trường từ ngày 27/9/2021.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu cơ sở giáo dục giảm số lượng, giãn cách học sinh trong phòng học, bố trí học lệch giờ, sinh hoạt tập thể đảm bảo không tập trung đông người, khử trùng, vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tiếp và trực tuyến, tích cực tuyên truyền, triển khai tốt các biện pháp phòng dịch bệnh cho học sinh.

Đối với các trường phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các huyện: Đắk R’Lấp, Cư Jút và Đắk Mil đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/ CT-TTg và Chỉ thị 16/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tổ chức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác đảm bảo phương châm: “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

T/h: Lệ Quyên