Ảnh minh họa

 

UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021, riêng đối với lớp 1 sớm nhất vào ngày 25/8.

Theo kế hoạch tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Đối với bậc mầm non và giáo dục phổ thông thời gian qui định học kỳ 1 là 18 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến trước ngày 16/1/2022; học kỳ 2 thời gian thực học 17 tuần, kể từ ngày 16/2 hoàn thành trước ngày 25/5/ 2022.

Đối với giáo dục thường xuyên học kỳ 1 tổ chức 16 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 13/9/2021 hoàn thành trước ngày 16/1/2022; học kỳ 2 thời gian thực học 16 tuần, bắt đầu từ ngày 16/1/2022 hoàn thành trước ngày 25/5/2022.

Cùng với kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy học, UBND tỉnh qui định thời gian tổ chức các cuộc thi trong năm học, thời gian sơ kết học kỳ, thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh.

Sau khi ban hành kế hoạch thời gian năm học, địa phương sẽ tiếp tục ban hành phương án tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay.

 

T/h: Lệ Quyên- Tô Hiệu