Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu được 1.750 tỷ đồng, đạt 65% dự toán địa phương, giảm 8% (khoảng 150 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 10, ngành thuế đã nỗ lực thu hơn 200 tỷ đồng. Ngành Thuế tỉnh đang tập trung khai thác nguồn thu từ các dự án điện mặt trời, tăng cường công tác thu nợ.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút với tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng
 

Cán bộ Thuế cũng tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra, chống thất thu trên các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản. Mặc dù đã có gắng thực hiện các biện pháp nhưng đến nay vẫn không thể bù đắp được nguồn hụt thu quá lớn. Trong tháng 11 và 12, ngành thuế quyết tâm thu thêm mỗi tháng khoảng 200 tỷ. Theo UBND tỉnh, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế và các địa phương phải quyết tâm thu tổng hai tháng cuối năm đạt được trên 500 tỷ đồng, như vậy công tác thu ngân sách năm 2020 mới đạt kế hoạch đề ra./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng