Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
 

Theo UBND tỉnh, trong 10 năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh tình trạng hạn hán, ngập lụt, lũ ống, lũ quét xảy ra thường xuyên hơn, phức tạp hơn và nghiêm trọng hơn về hậu quả. Bên cạnh đó, tác động của sạt lở đất, dông, sét, lốc xoáy cũng thường xảy ra.

Trên cơ sở xác định, đánh giá rủi ro thiên tai chủ yếu ở cấp độ 2 và 3, Đắk Nông có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa cấp bách 20 công trình phòng, chống thiên tai và triển khai thực hiện 20 nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nói trên là 59 tỷ 640 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ trung ương, địa phương, xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Về triển khai thực hiện, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông và các doanh nghiệp thủy điện, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

T/h: Vỹ Phượng