Ảnh minh họa
 

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, quy mô sản xuất, nguồn vốn, trình độ quản lý của phần lớn doanh nghiệp còn yếu, chưa đủ lực phát triển mạnh. Trong số doanh nghiệp được thành lập thì số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm đến 68%; doanh nghiệp nhỏ chiếm 29,7%; còn lại là doanh nghiệp vừa.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển, tuy nhiên  những giải pháp hỗ trợ chưa đáp ứng hết kỳ vọng để tạo đà cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và phát triển nhanh, mạnh. Cùng với đó, những hạn chế nội tại ở các doanh nghiệp cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp.

 

 T/h: Lê Cung – Văn Thắng