Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành liên quan, các địa phương, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; thường xuyên huy động lực lượng tổ chức các đợt cao điểm ra quân tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng tiến hành phát dọn thực bì, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng 
 

Các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích được giao, cho thuê; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ chặt, phá rừng, lấn, chiếm đất rừng và khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trong lâm phần được giao theo quy định của pháp luật. Rà soát, xây dựng, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với thực tế. Tăng cường phát dọn, tu bổ các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, xử lý thực bì, vật liệu cháy tại các khu vực rừng trồng; chủ động lực lượng, dụng cụ chữa cháy rừng tại đơn vị. Bố trí người canh trực 24/24 đối với khu vực rừng có nguy cơ cháy cao trong mùa khô để phát hiện, tổ chức chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra trong lâm phần đơn vị quản lý.

T/h: Vân Ánh