Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo công tác phòng, chống dịch; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị tăng cường quản lý dân cư ở các địa phương; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị tăng cường quản lý dân cư ở các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch
 

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn vắc xin, triển khai tiêm chủng đúng đối tượng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch. Từng sở, ngành cần phải có chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch; cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluzone trên điện thoại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cũng đề nghị ngành Y tế lên kịch bản diễn tập phòng, chống dịch để có hướng xử lý hiệu quả các tình huống dịch phức tạp phát sinh./.

 

T/h: Ngô Lan-K’Muôi