Ảnh minh họa
 

Cụ thể, bậc mầm non thiếu 238 giáo viên, bậc tiểu học thiếu 350 giáo viên, bậc THCS thiếu 133 giáo viên và bậc THPT thiếu 76 giáo viên. Do số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thiếu nhiều so với định mức nên chưa đáp ứng được việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như quy mô gia tăng số học sinh.

Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thực hiện tinh giản biên chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, UBND các huyện, thành phố đang tiếp tục rà soát số lượng giáo viên ở từng cơ sở giáo dục, từng cấp học, môn học để xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đồng thời điều chuyển giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu, đảm bảo nhu cầu dạy học tại các địa phương.

 

T/h: Lệ Quyên- Tô Hiệu