Tính đến chiều ngày 2/1/2022, tại Đắk Nông, tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 mũi 2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 97,3%; mũi 2 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi đạt 95,6%.

Để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu đúng về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Vắc xin được xem là giải pháp phòng dịch quan trọng nhất hiện nay. Để được bảo vệ tối đa khỏi vi rút gây bệnh COVID-19 và ngăn ngừa khả năng lây lan bệnh cho người khác, cùng với vắc xin, mọi người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

PTD NEWS