Ảnh minh họa
 

Phương án 1: Đến ngày 25/8/2021, toàn tỉnh chưa kiểm soát được dịch bệnh, thời gian tạm nghỉ không đến trường kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

+ Đối với giáo dục mầm non: các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn và hướng dẫn cha mẹ trẻ tổ chức những hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện dịch bệnh, thời gian tạm nghỉ không đến trường kéo dài, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để đạt yêu cầu đối với từng độ tuổi theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ GDĐT.

+ Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học, cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên: nhà trường yêu cầu giáo viên các bộ môn kích hoạt lại tài khoản dạy học trực tuyến, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức dạy học trực tuyến.

Phương án 2: Đến ngày 25/8/2021, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương.

+ Dịch bệnh Covid-19 còn xảy ra ở một số xã/phường/thị trấn trên địa bàn các huyện/thành phố. Các trường từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện dạy học theo Phương án 1.

+ Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát ở một số xã/phường/thị trấn trên địa bàn các huyện/thành phố. Các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học theo Phương án 3.

Phương án 3: Đến ngày 25/8/2021, toàn tỉnh kiểm soát được dịch bệnh (đi học bình thường).

Thời gian tựu trường và tổ chức khai giảng năm học, thực hiện theo kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 1255/QĐ- UBND ngày 17/8/2021, cụ thể: Tựu trường sớm nhất vào ngày 01 tháng 9 năm  2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2021. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 06 tháng 9 năm 2021.

Yêu cầu tất cả các nhà trường kích hoạt lại các phương án đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ tại địa phương; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng; thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định trước khi học sinh đến trường học. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tới trường đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Đồng thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khai báo y tế trong trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở về từ ngoài tỉnh/địa phương có dịch hoặc gia đình có người từ địa phương khác/địa phương có dịch ghé thăm để kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình.

T/h: Lệ Quyên- Tô Hiệu