Những tiết học của sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông diễn ra rất sôi động và thực tế. Giáo viên sẽ dành một thời gian nhất định để cung cấp cho học sinh những kiến thức lý thuyết căn bản. Ngay sau đó, học viên của lớp được tiếp cận với mô hình thực tế để nắm bắt kỹ hơn về kiến thức đã học và tiến hành thực hành. Việc thay đổi phương pháp học gắn kết giữa lý thuyết và thực hành ngay trong tiết học làm cho học viên rất phấn khởi và hào hứng bởi tính hiệu quả.

 
Gắn lý thuyết với thực hành đã giúp sinh viên của trường nắm vững kiến thức
 

Với đặc thù của giáo viên dạy nghề là phải dạy được thực hành nên nhà trường đặc biệt đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với thực tiễn và sản phẩm nghề làm nên. Do vậy, ngay trong việc đánh giá chất lượng giáo viên cũng được nhà trường đổi mới bằng việc đánh giá chính các sản phẩm nghề cụ thể của giáo viên. Nhờ đó, giáo viên nhà trường tích cực hơn trong các hoạt động thiết kế bài giảng, thiết bị giáo dục, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2021 – 2022, trường có trên 700 học sinh, sinh viên theo học. Trong các chương trình đào tạo có những bộ môn đòi hỏi tính chuẩn xác tuyệt đối như ngành điện, cắt gọt kim loại. Chính vì vậy, việc đảm bảo yếu tố vừa thực hành hiệu quả vừa an toàn đòi hỏi giáo viên phải nâng cao tay nghề, kỹ năng.

 
Trường CĐCD Đắk Nông được quan tâm đầu tư trang thiết bị đào tạo nghề
 

Th.S Nguyễn Hữu Lành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông cho biết: "Để bám sát yêu cầu về thị trường nguồn lao động, Trường cũng đã chủ động mời các doanh nghiệp tham gia quá trình lựa chọn, biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo và tham gia giảng dạy. Ký kết với các doanh nghiệp trong công tác phối hợp hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hành, thực tập. Đến nay, Trường đã liên kết với hơn 40 doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp".

 
Với việc kết nối hơn 40 doanh nghiệp, Trường C ĐCD Đắk Nông đã từng bước thực hiện mục tiêu đào tạo gắn với
nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
 

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang là hướng đổi mới hiệu quả trong công tác đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông. Điều này từng bước góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như cung cấp lực lượng lao động dồi dào cho các địa phương lân cận./.

T/h: Bảo Ngọc -  Văn Thắng