Điện lực Đắk R’Lấp đã triển khai một số hoạt động tri ân khách hàng như: đến đến thăm hỏi, tặng quà  cho mẹ Việt Nam anh hùng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; miễn phí nhân công vệ sinh công nghiệp trạm biến áp cho các doanh nghiệp; bão dưỡng đường dây sau công tơ khách hàng; thay mới đường dây, bóng đèn cho  một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19.

Điện lực Đắk R’Lấp đến thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hung Bùi Thị Nhung ở thị trấn Kiến Đức

 

Điện lực Đắk R’Lấp đến thăm hỏi và tặng quà cho học sinh Trần Thị Mỹ Nhung có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đăk Wer

 

Công nhân Điện lực Đắk R’Lấp vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp của các doanh nghiệp trên địa bàn
 

Hướng về cộng đồng là hoạt động thường niên của Điện lực Đắk R’Lấp nói riêng và toàn Công ty Điện lực Đắk Nông nói chung nhằm thể hiện trách nhiệm của ngành điện cùng chính quyền các cấp chung tay hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn trong cuộc sống.  Qua đó, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa trong doanh nghiệp, tạo sự gần gũi thân thiện giữa ngành điện và khách hàng sử dụng điện./.

T/h: Lê Cung – Xuân Cảnh