Đoàn xe tham gia diễu hành đến từ 9 đơn vị gồm: Trung tâm Văn hóa & Điện ảnh tỉnh Đắk Nông cùng tất cả các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông các huyện và thành phố.

 

Các xe loa được trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, cờ, hoa, pa nô rực rỡ
 

Đoàn xe được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu, pa nô, hệ thống phát thanh đã đi diễu hành qua các trục đường chính của thành phố Gia Nghĩa và các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm động viên, cổ vũ nhân dân hăng hái tham gia cuộc bầu cử vào ngày 23/5.

 

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia 
 

Lễ diễu hành xe loa với quy mô lớn nhằm thu hút, giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Qua đó, các tầng lớp Nhân dân thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Các xe loa diễu hành trên các tuyến đường chính của TP. Gia Nghĩa
 
Sau khi diễu hành tại các tuyến đường chính của TP. Gia Nghĩa, các xe loa sẽ tiếp tục diễu hành tuyên truyền trên địa bàn các huyện trong 2 ngày 14-15/5.

 

 T/h: Lê Cung – Văn Thắng