Trong năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, mặt khác phải đảm đương nhiều công việc chuyên môn, nhưng các đại biểu Quốc hội tỉnh luôn cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia vào các hoạt động của Quốc hội và địa phương. Tích cực nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, góp ý các dự án luật. Nhiều ý kiến tham gia của Đoàn được các cơ quan soạn thảo, trình dự án luật và Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu. Đoàn đã phản ánh được tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tâm tư nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri tại các diễn đàn của Quốc hội thông qua hoạt động xây dựng pháp luật, thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị tăng cường giám sát chuyên đề, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề nóng của địa phương

Trong công tác giám sát, Đoàn đã dành thời gian đi thực tế cơ sở, đánh giá ưu, khuyết điểm, kiến nghị những giải pháp khắc phục, thông qua báo cáo kiến nghị với địa phương và trung ương. Hoạt động giám sát của Đoàn ngày càng có hiệu quả, tăng về số lượng và chất lượng. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, các đại biểu đã nắm bắt được tình hình kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước của địa phương. Nhiều kiến nghị của Đoàn với địa phương sau giám sát được chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng đổi mới, tiến bộ; được cử tri, nhân dân đánh giá cao.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và địa phương

Trong năm qua, Đoàn cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch, các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận nêu lên một số hạn chế, khó khăn trong công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, kinh phí hoạt động.

Để góp phần khắc phục khó khăn, vướng mắc, đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành, các cấp có thẩm quyền đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan, thiết lập các quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan với Đoàn ĐBQH tỉnh trong đó nêu rõ hình thức chế tài nếu không thực hiện xử lý ý kiến, kiến nghị do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến. 

Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng đổi mới, tiến bộ
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Đoàn cũng như các đại biểu, đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động, nguyên nhân và hướng khắc phục. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn, thực hiện tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, đồng chí Ngô Thanh Danh đề nghị Đoàn và các đại biểu thực hiện tập trung, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Phải nâng cao trách nhiệm tham gia công tác xây dựng pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, thông qua đó nắm bắt được những tồn tại, hạn chế, yếu kém để yêu cầu chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tế, giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Tăng cường giám sát chuyên đề, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nóng của địa phương để phản ánh đến các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở, làm sao để đem lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu cuộc sống của nhân dân; tổ chức tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức, phù hợp trong điều kiện, tình hình dịch bệnh phức tạp; chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của của công dân. 

Đồng chí Ngô Thanh Danh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự UBND tỉnh, các ban, ngành và các địa phương tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn ĐBQH tỉnh cũng như các đại biểu Quốc hội tỉnh hoạt động; giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri./.

T/h: Ngô Lan-Văn Thắng