Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

 

Trong những năm qua, Đoàn KT- QP Quảng Sơn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư. Cụ thể, từ năm 2001 đến nay, đơn vị đã đầu tư xây dựng được 17,5km đường điện, 6 giếng khoan, 66 giếng đào, 75,5 km đường giao thông nông thôn, 5 hồ đập, 12,5 km kênh dẫn nước, 22 phòng học, nhà ở giáo viên…

Đại tá Phạm Xuân Thảnh trao tăng 5 chữ vàng cho Đoàn KT – QP Quảng Sơn

 

Đến nay, Đoàn KT-QP Quảng Sơn đã giúp 508 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn Đắc Snao 1, Đắc Snao 2, thôn 4 và thôn 5 của xã Quảng Sơn ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với thực hiện nhiệm vụ dân vận, đơn vị còn làm tốt công tác quản lý bảo vệ hơn 5.550 ha rừng tự nhiên, trồng mới và khoanh nuôi, bảo vệ 235 ha rừng trồng.

T/h: Lê Cung – Xuân Cảnh