Tham gia vòng thi chung khảo có 6 thí sinh đến từ 6 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Đây là những thí sinh được tuyển chọn từ 136 thí sinh cấp Đảng bộ trực thuộc và 36 thí sinh vòn sơ khảo cấp tỉnh. Thí sinh trải qua 2 phần thi bắt buộc: thi thuyết trình đề cương và trả lời câu hỏi liên quan tới bài thuyết trình với những nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 Phần thi được các thí sinh chuẩn bị chu đáo
 

Các chuyên đề được nhiều thí sinh lựa chọn trình bày xoay quanh nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đó là các chuyên đề về: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, “Đại hội XIII với đường lối đổi mới Tăng cường quốc phòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt  Nam XHCN”; “Khát vọng phát triển đất  nước trong báo cáo chính trị tại ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Bên cạnh đó, các chuyên đề dự thi cũng xuất phát từ thực tiễn mà các thí sinh đang công tác như “Những nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ xã Đắk Nia lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, phát triển con người”.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng.

Trao giải tập thể xuất sắc cho 3 Đảng bộ

 

 Trao 3 giả 3 cho các cá nhân
 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Với Hội thi này, một lần nữa, vai trò của công tác tuyên truyền được nhấn mạnh trong tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; góp phần tạo sự thống nhất cao trong hành động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, bài thuyết trình chuyền đề xây dựng chất lượng, nêu bật được nội dung và liên hệ thực tế, kết hợp chạy slide minh họa sinh động.

 Trao 2 giải nhì cho 2 cá nhân 
 
 
 Với chuyên đề “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, thí sinh Nguyễn Đức Thắng - Đảng bộ Quân sự tỉnh xuất sắc giành giải nhất
 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc, 14 giải cá nhân. Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Đức Thắng – Đảng bộ Quân sự tỉnh; 2 giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Vương – Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Bá Thuật – Đảng bộ huyện Đắk Glong./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng