Ảnh minh họa
 

Trường hợp thứ 166: Bệnh nhân N.T.T.T; Năm sinh: 1998; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Bán hàng. Yếu tố dịch tễ: Ngày 26/7/2021 từ Tp Hồ Chí Minh về Đắk Nông, được cách ly y và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Trường hợp thứ 167: Bệnh nhân N.Q.T; Năm sinh: 1996; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Công nhân. Yếu tố dịch tễ: Có tiền sử ở/đi/về từ tỉnh Bình Dương và là chồng của bệnh nhân thứ 144(BN 225220 được công bố ngày 09/08/2021). Ngày 30/07/2021 từ Bình Dương về Đắk Nông, được cách ly y tế tập trung từ đó đến nay.

Trường hợp thứ 168: Bệnh nhân Đ.Đ.N; Năm sinh: 2019; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: còn nhỏ. Yếu tố dịch tễ: Có tiền sử ở/đi/về từ tỉnh Bình Dương và là con của bệnh nhân thứ 86(BN BN162070 được công bố ngày 02/08/2021). Ngày 31/07/2021 từ Bình Dương về Đắk Nông, được cách ly y tế tại nhà từ ngày về đến nay (do còn nhỏ).

Trường hợp thứ 169: Bệnh nhân N.Đ.C; Năm sinh: 1995; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: làm nông. Yếu tố dịch tễ: là F1 của bệnh nhân số 79 (BN155506, được công bố ngày 01/8/2021); Ngày 30/7 đến nay được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện.

Trường hợp thứ 170: Bệnh nhân Đ.T.V; Năm sinh: 1965; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Công nhân. Yếu tố dịch tễ: Có tiền sử ở/đi/về từ tỉnh Bình Dương và là mẹ của bệnh nhân số 79 (BN155506, được công bố ngày 01/8/2021); Ngày 23/07/2021 từ Bình Dương về Đắk Nông được cách ly y tế và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Các bệnh nhân đã được chuyển đến các khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo quy định. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh không được chủ quan và thực hiện tốt thông điệp 5K; Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình.

T/h: Ngô Lan