Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi HSSV trên địa bàn huyện Tuy Đức phát huy hiệu quả tích cực, góp phần chia sẻ, giảm bớt gánh nặng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác về kinh phí học tập cho con em mình. Trong tháng 5 này, tín dụng đối với chương trình cho vay ưu đãi HSSV nâng mức cho vay tối đa từ 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên mức 4 triệu đồng/tháng/HSSV có hiệu lực thi hành sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn được học tập thuận lợi.

Việc giải ngân vốn đảm bảo không HSSV nào vì không có tiền mà bỏ học

 

Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tuy Đức sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay HSSV; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát đối tượng cho vay, tổ chức thu hồi nợ đến hạn, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho vay vốn để đảm bảo không HSSV nào vì không có tiền mà bỏ học.

T/h: Minh Trí - Xuân Cảnh