Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí  Mai Văn Chính, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, trách nhiệm trong công tác quy hoạch, phương pháp quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, hệ số, số lượng và cơ cấu, quy trình và hồ sơ nhân sự quy hoạch. Hội nghị cũng thông qua Dự thảo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ như quy hoạch chức danh cao hơn, quy hoạch cấp ủy gắn với quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, phương pháp và thời điểm quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, phương pháp tính tuổi quy hoạch cán bộ, quy trình quy hoạch...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, UVBCT, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ và điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban thường vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: quy hoạch, tạo nguồn cán bộ từ cấp xã để bảo đảm quy trình khép kín ở tất cả các khâu, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho từng đối tượng, cán bộ, từng cấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ để xây dựng người cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có năng lực, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn vững vàng.

T/h: Minh Trí - Tô Hiệu