Các thành viên thảo luận về các tác phẩm tham dự Giải báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VI, năm 2021
 

Giải báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2021 có 91 tác phẩm báo chí của 82 tác giả, nhóm tác giả tham gia ở 5 thể loại: Báo in, Báo điện tử, Ảnh báo chí, Phát thanh, Truyền hình. Qua thẩm định, các tác phẩm tham gia Giải thưởng đều đảm bảo yêu cầu về chủ đề, nội dung và thể loại; chất lượng tác phẩm được nâng lên.

Hầu hết các tác phẩm có sự sáng tạo, đầu tư công phu về nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền sâu rộng về một số chương trình, chủ trương lớn của tỉnh, nhất là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, quảng bá xuất khẩu các sản phẩm nông sản, các phong trào thi đua yêu nước, công tác phòng chống dịch COVID-19. Một số tác phẩm đã mạnh dạn phê phán, phản ánh, lên án các hành vi tiêu cực, những vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ...

Dựa trên tiêu chí, thể lệ và chất lượng các tác phẩm, các thành viên Hội đồng chấm giải đã lựa chọn, thống nhất đề xuất 54 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Trên cơ sở kết quả vòng sơ khảo, Hội đồng chấm giải sẽ gửi các tác phẩm được đề xuất để Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Nông xét chọn, quyết định.

Các tác phẩm đạt giải sẽ được tôn vinh, trao giải trong dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 sắp tới.

T/h: Thành Lam