Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Điểu K’Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, cùng với sự nổ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chia sẽ khó khăn, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tiếp tục giữ vững ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong tỉnh được diễn ra trong trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
 
 

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém. Trong đó, có những hạn chế yếu kém đã được nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần, thường xuyên, liên tục và đã có các giải pháp quyết liệt nhưng chậm chuyển biến, thực thi chưa đạt.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì nguyên nhân chủ yếu, cơ bản vẫn là do một số ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu chủ động, sáng tạo, thiếu quyết tâm, chưa sâu sát cơ sở, tinh thần phối hợp không cao, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của tỉnh.

Vì vậy, các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn thảo luận, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để sớm khắc phục. Đồng thời, từ thực tiễn, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của ngành, địa phương mình để nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2021.

 

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình hội nghị
 

Sau phần khai mạc, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.


Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 tập trung đánh giá các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU, ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư giai đoạn 2016 – 2020; Dự thảo kết luận về tiếp tục thực hiện NQ số 05 của Tỉnh ủy khóa XI trong giai đoạn tiếp theo. Tổng kết 05 năm thực hiện NQ số 07 – NQ/TU, ngày 18/11/2016 của của Tỉnh ủy khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo kết luận tiếp tục thực hiện NQ số 07 trong giai đoạn tiếp theo. Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 05 – NQ/TU, ngày 10/8/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020; dư thảo kết luận tiếp tục thực hiện NQ số 05 trong giai đoạn tiếp theo. Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tờ trình số 30 ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị điều chỉnh giảm cuộc kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy.

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, quyết định nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của tỉnh Đắk Nông
 

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Thông tin chi tiết sẽ được tiếp tục cập nhật.

 

T/h: Lê Đại – K’Muôi