Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân tại điểm cầu chính ở Trung tâm Hội nghị tỉnh, được kết nối trực tuyến với nhiều điểm cầu các huyện, TP trên địa bàn tỉnh và điểm cầu của các doanh nghiệp, doanh nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.
Maket sân khấu của Chương trình Khát vọng Đắk Nông 

 

Sau hơn 16 năm xây dựng và phát triển, cộng đồng các doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Nông ngày càng lớn mạnh. Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.644 doanh nghiệp đang hoạt động, có 382 dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng này, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tỉnh Đắk Nông đang tiến hành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Trong đó, tập trung phát triển 3 trụ cột của nền kinh tế địa phương, gồm: Phát triển công nghiệp alumin, luyện nhôm và năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị và phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu, tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.  Để đạt được mục tiêu, định hướng như trên có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để tỉnh Đắk Nông giới thiệu, quảng bá tiềm năng, sản phẩm chủ lực của tỉnh, kêu gọi xúc tiến đầu tư, mà còn là cơ hội để các cấp, các ngành, địa phương đối thoại, lắng nghe các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, cũng như những chia sẻ, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Đắk Nông có những giải pháp, hành động cụ thể, phù hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Với ý nghĩa nêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp thông tin, tuyên truyền về Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” để đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân và người dân được biết, theo dõi. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân tỉnh Đắk Nông nói riêng; phản ánh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân tại địa phương; biểu dương, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp vượt khó, có cách làm sáng tạo, thích ứng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.                    

Chương trình “Khát vọng Đắk Nông” được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Đắk Nông và được livestream trên Trang Fanpage Truyền hình Đắk Nông. Chương trình cũng được hòa sóng trên kênh của một số Đài PTTH trong cả nước.

 

 

 T/h:  Ngô Lan