Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh ký kết thoả thuận hợp tác
 

Theo đó, hai bên thoả thuận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC tại nhà hoặc tại Bưu điện về các lĩnh vực như: Quản lý xuất nhập cảnh; phòng cháy chữa cháy; đăng ký, quản lý con dấu; ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thẻ căn cước công dân; khiếu nại tố cáo; đăng ký, quản lý cư trú. Ngoài ra, hai bên thống nhất cung cấp trọn gói về thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông và phát trả giấy tờ bị tạm giữ đến địa chỉ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức bị xử phạt.

Việc hợp tác giữa hai bên nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu thực hiện các TTHC và thu, nộp tiền xử phạt, chuyển trả giấy tờ bị tạm giữ trong lĩnh vực giao thông, góp phần thực hiện cải cách TTHC, giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

T/h: Phan Đông-K’Muôi