Thắp nến tri ân trước Đài tưởng niệm
 

Trong không khí trang nghiêm, cùng lòng thành kính, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, các đại biểu và tuổi trẻ Đắk Nông đã dâng lên những ngọn nến, hương, hoa tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ; thể hiện sự tri ân sâu sắc của chính quyền địa phương, nhân dân và tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của Đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười dâng hương, hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
 
Thành kính dâng hương, hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
 
Tuổi trẻ Đắk Nông thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
 

Tổ chức trong thời điểm dịch covid 19 đang diễn biến phức tạp, buổi lễ được tiến hành ngắn gọn, với quy mô phù hợp, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp về tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

T/h: H’Loan- Xuân Trí