HĐND hai cấp đã thông báo nhanh về kết quả kỳ họp thứ 3, HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.  Cử tri các xã, phường đã có những ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề bất cập ở địa phương. Hội nghị đã ghi nhận 15 ý kiến với 38 nội dung, chủ yếu phản ánh những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền thành phố như: những bất cập khi triển khai các dự án chậm,  tình trạng bất cập trong xử lý đền bù giải tỏa và tái định cư; hệ thống hạ tầng cơ sở: tình trạng xuống cấp các tuyến đường giao thông, chưa phủ sóng truyền thanh.

 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND TP Gia Nghĩa
 

Cử tri cho rằng những nghị quyết của HĐND mang lại nhiều ý nghĩa, nhất là các nghị quyết về văn hóa xã hội, hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, hiện nay một số khu vực giao thông đi lại còn rất khó khăn. Địa bàn rộng nên điện chiếu sáng chưa đầy đủ, hạn chế sinh hoạt, sản xuất người dân và khó khăn trong việc tiếp cận tuyên truyền. Cử tri đề xuất cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư điện chiếu sáng ở các cụm dân cư; đầu tư cột phát sóng cho nhân dân tiếp cận được các thông tin quan trọng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Nhà nước được kịp thời, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiều cử tri cho rằng hiện nay trên địa bàn TP có nhiều dự án quy hoạch chồng chéo, kéo dài và kiến nghị cơ quan chức năng nếu có quy hoạch phải nhanh, gọn, lẹ còn không quy hoạch thi có phương án cụ thể để người dân an cư lập nghiệp.

 Cử tri kiến nghị qua màn hình trực tuyến
 
 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri 
 

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị đã được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trả lời làm rõ tại hội nghị. Một số ý kiến được đơn vị liên quan nghi nhận, tổng hợp và hứa trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Lưu Văn Trung đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc phản ánh, đóng góp ý kiến, kiến nghị để các cấp từng bước xử lý tốt hơn các vấn đề cử tri quan tâm; nhiều vấn đề cử tri phản ánh rất xác đáng và có thể xử lý sớm để cử tri yên tâm. Các đơn vị liên quan cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, trả lời cử tri một cách rõ ràng, phải cam kết có văn bản trả lời để cử tri biết và cử tri theo dõi./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng