Theo thống kê của UBND xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, thôn Tân Lợi nằm trong khu vực dự kiến xây dựng công trình Hồ thủy lợi Đắk Gang có 5 giếng khoan và 6 căn nhà vừa được người dân dựng lên trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Riêng trên địa bàn xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil qua thống kê sơ bộ địa phương đã phát hiện 2 trường hợp người dân đang tiến hành khoan giếng để chờ đền bù, UBND xã đã kịp thời ngăn chặn; đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa tầm quan trọng của dự án Hồ thủy lợi Đắk Gang.

6 căn nhà vừa được người dân dựng lên trên đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

Được biết, để đảm bảo cho công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông đơn vị được Bộ NN và PTNN giao làm chủ đầu tư dự án Hồ thủy lợi Đắk Gang phối hợp với chính quyền 2 xã Đắk Gằn và Đắk R’la ghi hình toàn bộ hiện trạng khu vực sẽ xây dựng công trình Hồ thủy lợi Đắk Gang. Ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, Đắk Nông cho biết: Trước đó, khi có chủ trương triển khai dự án Hồ thủy lợi Đắk Gang, UBND huyện Đắk Mil cũng đã chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng tại khu vực dự kiến thực hiện dự án nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp tạo lập tài sản trái phép để trục lợi liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sau này.

 Ngành chức năng huyện Đắk Mil tăng cường xử lý kịp thời các trường hợp tạo lập tài sản trái phép để trục lợi liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sau này
 
 
 Máy móc được phục vụ để khoan giếng trong vùng dự án Hồ thủy lợi Đắk Gang
 

Để công tác bồi thường giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, ông Lê Văn Hoàng, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông sớm phối hợp với UBND huyện Đắk Mil để bàn giao mốc giới trong phạm vi giải phóng mặt bằng thi công dự án Hồ thủy lợi Đắk Gang, tạo điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, kịp thời phát hiện xử các trường hợp xây dựng trái phép trong phạm vi công trình.

T/h: Lê Đại – Xuân Hạnh