Đ/c Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục làm tốt khâu cán bộ để lựa chọn được cán bộ đủ đức, đủ tài

 

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng bám sát  sự chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu thực hiện tốt nhiều nội dung quan trọng, đạt kết quả cao. Nổi bật là đã kịp thời cụ thể hóa triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh; tham mưu bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau Đại hội Đảng các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xây dưng các văn bản phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp kiện toàn tổ cức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiếp tục quan tâm, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án 03 về tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

Trong năm đã tham mưu thực hiện điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định và hiệp y bổ nhiệm đối với 164 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong năm, toàn tỉnh kết nạp được 658 đảng viên. Tại nhiều Đảng bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, linh hoạt, bám sát thực tế và tham mưu hiệu quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và nâng cao quyết tâm chính trị.

 Quang cảnh hội nghị
 

Cùng với phân tích, đánh giá một số hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hội nghị đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp lớn về công tác xây dựng Đảng mà trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XIII của Đảng và ĐH Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kết luận số 21 – KL/TW của BCH TW Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 – KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến”.

 Đ/c Nguyễn Đức Nguyên - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022
 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh khẳng định: Những kết quả mà tỉnh Đắk Nông đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 có sự đóng góp quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm 2021. Đ/c Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục làm tốt khâu cán bộ để lựa chọn được cán bộ đủ đức, đủ tài, những cán bộ vì nước vì dân; người làm công tác cán bộ phải công tâm, khách quan.

Cùng với chỉ ra những nội dung còn tồn tại cần khắc phục, đ/c Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đối với nhiệm vụ thời gian tới, công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu; xây dựng các đề án luân chuẩn cán bộ sau quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030 và 2026 – 2031 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng, phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền.  

 

 

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng