Theo đó, ước thực hiện cả năm dự kiến đạt và vượt 8/12 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng chỉ tăng bình quân 1,82%, cả năm ước tăng dưới mức Quốc hội giao; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt trên 80%, cả năm ước vượt dự toán, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt khoảng 35%GDP. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt trên 240 tỷ USD, cả năm ước tăng khoảng 10,7%. Kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; hỗ trợ người lao động.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến có 4/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6 - 6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

 Các đại biểu tham dự tại hội trường Diên Hồng
 

Cuối phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Chiều 20/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được nghe các báo cáo: đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. 

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông thảo luận tại tổ
 

Thảo luận tổ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự các đại biểu cho rằng tên gọi của dự thảo Luật chưa bao quát hết phạm vi sửa đổi Luật theo như quy định. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo biên tập lại tên gọi của dự thảo Luật thành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tổ tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra” để đầy đủ và chính xác.

Việc bổ sung nội dung “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” vào khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229 và khoản 1 Điều 247 không chỉ ảnh hướng đến giai đoạn điều tra, khởi tố mà còn ảnh hưởng đến quá trình xét xử trong thời gian qua. Vì thế, nên bổ sung nội dung “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” vào khoản 1 điều 281 Bộ luật Tổ tụng hình sự quy định về tạm đình chỉ vụ án. Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định hoặc ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các quy định về chứng minh và chứng cứ; các quy định về những biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố…

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê đại biểu đề nghị sau khi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về các Danh mục chỉ tiêu thống kê (bao gồm 20 nhóm với 222 chỉ tiêu) và có sự chuẩn hóa, đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã về thời gian thực hiện giữa các Bộ, ban, ngành và các địa phương. Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung đối với các nhóm chỉ tiêu như chỉ tiêu số 2 lao động, việc làm và bình đẳng giới; chỉ tiêu số 10 thương mại, dịch vụ; chỉ tiêu số 15 giáo dục; chỉ tiêu số 19 trật tự, an toàn xã hội và tư pháp; chỉ tiêu số 20 bảo vệ môi trường…

Phát biểu kết luận buổi thảo luận tại tổ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời đồng thời giao các bộ phận liên quan tổng hợp để Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý vào các dự thảo luật trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Nhóm PV Thời sự