Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu phân bổ dự toán chi thường xuyên phải hợp lý, theo quan điểm tập trung, không dàn trải

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý đối với các dự thảo Nghị quyết: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025; Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022; Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2025; Quy định thưởng vượt thu so dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Về dự thảo Nghị quyết Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022, một số ý kiến cho rằng, phương pháp xác định một số tiêu chí, căn cứ của định mức phân bổ ngân sách địa phương căn cứ vào dân số là không phù hợp vì dữ liệu dân cư ngành Công an tổng hợp với số liệu của ngành Thống kê công bố chênh lệch lớn. Một số ý kiến đề nghị xem xét tăng định mức phân bổ dự toán chi đối với sự  nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao và quốc phòng-an ninh.

Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong đề xuất nâng định mức phân bổ dự toán chi lĩnh vực hành chính đối với các xã

 

Một số huyện, thành phố đề nghị xem lại mức chi sự nghiệp kinh tế; nâng định mức phân bổ dự toán chi lĩnh vực hành chính đối với các xã. Việc phân bổ định mức cho các địa phương cần tính đến trường hợp trượt giá hàng năm.

Theo giải trình của lãnh đạo Sở Tài chính, hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố đều tăng so với năm 2021. Trong đó, ưu tiên cho những lĩnh vực quan trọng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới; khắc phục những khó khăn, hạn chế của định mức cũ.

Qua góp ý, đề xuất của các địa phương, tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chiến, UV BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, phương pháp xác định tiêu chí, căn cứ của định mức phân bổ ngân sách địa phương gồm về dân số, về biên chế, xã đặc biệt khó khăn, biên giới… Trong đó, về dân số của từng huyện, thành phố được xác định trên cơ sở số liệu do Cục Thống kê tỉnh công bố. Ông Lê Văn Chiến cũng đề nghị ngành Tài chính tiếp thu nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương, xem xét tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho các xã.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo việc phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch
 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Đắk Nông còn khó khăn nên việc phân bổ dự toán chi thường xuyên phải hợp lý, theo quan điểm tập trung, không dàn trải. Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho các xã.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố phải thống kê, công khai tài sản, đặc biệt là tài sản đất đai để có phương án sử dụng hiệu quả, không để lãng phí; khẩn trương quyết toán các công trình dự án, không để nợ đọng đầu tư.

T/h: Ngô Lan-K’Muôi