Việc phát động cuộc thi nhằm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành trong 6 kỳ, thời gian mỗi kỳ thi 02 tuần/kỳ. Cuộc thi bắt đầu từ 10 giờ 00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00’ ngày 15/9/2021.

Nội dung thi xoay quanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các báo cáo trình tại Đại hội; kết quả Đại hội và một số nội dung khác về Đại hội.

Ông Đoàn Văn Kỳ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi đề nghị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nhiều đối tượng biết và tham gia Cuộc thi

 

Ban Tổ chức Cuộc thi công bố rộng rãi Thể lệ Cuộc thi, đăng tải nội dung câu hỏi trắc nghiệm và kết quả các kỳ thi trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh http://tinhuy.daknong.gov.vn; trên trang Báo Đắk Nông điện tử http://baodaknong.org.vn; Trang thông tin điện tữ tổng hợp Đài PT và TH Đắk Nông http://truyenhinhdaknong.vn và đường link được Ban Tổ chức Cuộc thi gửi qua mạng xã hội zalo.

Kết thúc mỗi kỹ thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt giải. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội; các tầng lớp nhân dân; học sinh các trường THPT; sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

T/h: Ngô Lan-K’Muôi