Tiêu hủy lợn bị bệnh

 

Cụ thể, tại các xã Quảng Tân, xã Đắk R’tih (Tuy Đức) và xã Đắk Rla, xã Thuận An (Đắk Mil) đã phát hiện và tiêu hủy 29 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi.

Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 13 hộ/10 thôn/6 xã của 03 huyện Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Mil. Tổng số lợn tiêu hủy là 145 con với trọng lượng hơn 5.750 kg.

Hiện nay còn 03 xã dịch bệnh chưa qua 21 ngày gồm: xã Quảng Tân (Tuy Đức); xã Đắk Rla và xã Thuận An (Đắk Mil) nên nguy cơ tái bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi là rất lớn. Do vây, để ngăn chặn và dập dịch, Chi cục Phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Nông khuyến cáo các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh.

 

T/h: Lê Cung – Thế Anh