Đồng chí Điểu K'Ré tặng hoa, chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 

Thăm, chúc mừng lực lượng quân sự tỉnh, đồng chí Điểu K'Ré ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự; tạo môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, cùng với các lực lượng khác năm 2021 cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã luôn đi đầu xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch Covid – 19 được lãnh đạo tỉnh và Nhân dân đánh giá cao.

Đồng chí Điểu K'Ré tặng hoa, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

 

Đến thăm chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của lực lượng bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Đặc biệt là thực hiện công tác chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới không để dịch bệnh Covid – 19 xâm nhập vào nội địa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K'Ré mong muốn lực lượng biên phòng tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới, đối ngoại, không để xảy ra bất ngờ, bị động, nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình.

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, ngăn chặn dịch, không để lây lan từ biên giới.

T/h: Lê Đại – Thành Lam