Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười làm việc với Sở Giao thông Vận tải
 

Theo báo cáo của Sở GTVT Đắk Nông, cơ sở hạ tầng đường bộ của tỉnh được quan tâm đầu tư, chỉ tiêu nhựa hóa hoàn thành theo kế hoạch, song việc đầu tư chưa đồng bộ; quy mô, kết cấu, tải trọng còn hạn chế (toàn tỉnh chỉ có hệ thống Quốc lộ và một số đoạn tuyến Tỉnh lộ có quy mô 02 làn xe, mặt bê tông nhựa, còn lại chủ yếu là 01 làn xe, mặt đường láng nhựa, đường đất). Nguyên nhân là do nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông lớn trong khi nguồn kinh phí còn hạn chế. Vì vậy, Sở GTVT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp làm việc với Sở GTVT, UBND các huyện, TP trong quá trình thực hiện lập hợp phần quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và logistic; chỉ đạo UBND các huyện, TP quan tâm tập trung phối hợp thực hiện hợp phần quy hoạch phát triển GTVT để tránh vướng mắc phát sinh phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện sau này.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận tại buổi làm việc
 

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, giao thông đóng vai trò rất quan trọng là động lực để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Với vai trò là cơ quan tham mưu Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT phải làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới giao thông, ưu tiên những nơi cấp bách, cần thiết, không dàn trải. Bên cạnh đó quan tâm đầu tư phát triển những tuyến đường chiến lược tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kịp thời bảo trì, sửa chữa những tuyến đường đã hư hỏng, xuống cấp đảm bảo cho giao thông an toàn, thông suốt; chú trọng trồng cây xanh trên các tuyến đường. Đối với QL 28, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT có phương án trước hết là giải phóng mặt bằng để làm cơ sở kêu gọi đầu tư sau này.

T/h: Lê Đại – Xuân Hạnh