Thời gian phong toả: 14 ngày, thực hiện từ 07 giờ 00 phút ngày 11/7/2021. Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly phong toả có thể kéo dài hơn.

Phong toả nhà số 75, thôn Quảng Đà, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô
 

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô có trách nhiệm khẩn trương tổ chức lập chốt, bố trí lực lượng khoanh vùng, cách ly địa điểm phong toả; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19 theo địa điểm, phạm vi và thời gian nêu trên; thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo đúng quy định Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Quyết định yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông.

T/h: Ngô Lan