Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, các hoạt động tuyên truyền quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Đắk Nông nhằm thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nội địa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và tình hình, diễn biến của dịch Covid-19. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện các quy định, hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong lĩnh vực du lịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của cơ sở kinh doanh du lịch.

 
Kinh doanh du lịch phải thực hiện các quy định, hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên, cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh du lịch và cho người dân trong toàn tỉnh đúng tiến độ. Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong việc kết nối, giới thiệu sản phẩm du lịch; khảo sát, xúc tiến du lịch tại các thị trường tiềm năng, thị trường du lịch mới để phục vụ phát triển du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch đón và phục vụ khách du lịch, trong đó lưu ý phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi hoạt động đón khách du lịch. Triển khai xây dựng các gói kích cầu du lịch hấp dẫn, đa dạng, đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu của du khách./.

Bảo Ngọc - Văn Thắng